DANH SÁCH BAN CỐ VẤN CÔNG TY MEKONG EVENT

DANH SÁCH VĂN NGHỆ SỸ -  BAN CỐ VẤN HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY  MEKONG EVENT

1. Đại tá Lê Duy Minh  Chủ tịch Hiệp Hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp VN

2. Biên kịch - Đạo diễn Lâm Quang Tèo       Hội viên Hội Nghệ sỹ Sân khấu Niệt Nam

3. Nhà văn - Nhà báo Phan Trung Nghĩa      Hội viên Hội nhà văn Việt Nam

4. Tác giả - Đaọ diễn Trần Văn Hưng

5. Nghệ sỹ Bảo Anh

6. Nghệ sỹ Hữu Nghĩa

7. Nghệ sỹ Linh Huyền

8. Nghệ sỹ Phương Bình

9. Đạo diễn Vũ Huân

10. Đạo diễn Lâm Tấn Phát

11. Ca sỹ Minh Nghĩa

12. NSƯT Kim Tử Long

13. Nghệ sỹ Hữu Thạch

14. Nghệ sỹ Mai Trần

15. Nghệ sỹ Mai Huỳnh

16. Thiết kế mỹ thuật - Điện ảnh Lý Trí Thức