CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC GÂY QUỸ TỪ THIỆN

QUI TỤ HƠN 20 CA SỸ, NGHỆ SỸ TÀI DANH

THAM GIA CHUONG TRÌNH CA NHẠC GÂY QUỸ TỪ THIỆN

GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN  LÀ CA SỸ, NGHỆ SỸ CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Ca nhạc từ thiện ấm tình nghệ sỹ 1

Ca nhạc từ thiện ấm tình nghệ sỹ 2

Ca nhạc từ thiện ấm tình nghệ sỹ 3

Ca nhạc từ thiện ấm tình nghệ sỹ 4

Ca nhạc từ thiện ấm tình nghệ sỹ 5

Ca nhạc từ thiện ấm tình nghệ sỹ 6

Ca nhạc từ thiện ấm tình nghệ sỹ 7

Ca nhạc từ thiện ấm tình nghệ sỹ 8

Ca nhạc từ thiện ấm tình nghệ sỹ 9

Ca nhạc từ thiện ấm tình nghệ sỹ 10

Ca nhạc từ thiện ấm tình nghệ sỹ 11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tags